193 Views

NOZOMI SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐÀO TẠO “TEACHME BIZ”

Teachme Biz là một dịch vụ trên nền web dùng để tạo và chia sẻ các tài liệu hướng dẫn nhằm giúp người dùng tiếp thu các quy trình và kiến thức một cách dễ dàng hơn.

  • Người dùng có thể đăng nhập trên nền web hoặc dạng ứng dụng ở điện thoại. Hệ thống giúp tạo và chia sẻ các tài liệu một cách nhanh chóng. Đây là một tiêu chuẩn mới của việc xây dựng các quy trình và tài liệu.
  • Thông qua Teachme Biz, các video hướng dẫn sẽ được tạo ra và các cấp quản lý có thể chỉ định khóa đào tạo đến từng nhân viên tại dự án cũng như các nhà cung cấp dịch vụ ở bất kỳ thời điểm nào.
  • Nhân viên và các nhà cung cấp dịch vụ sẽ học được các nguyên tắc theo tiêu chuẩn Nhật và đồng bộ các quy trình làm việc thông qua Teachme Biz

Có thể nói, hệ thống này là một trong các yếu tố khẳng định chất lượng dịch vụ cao của chúng tôi.