Thông điệp của Tổng Giám Đốc

Đáp ứng kỳ vọng và mang đến thêm
nhiều nụ cười cho người dân Việt Nam

Công ty Cổ phần Quản lý Cao ốc Chung cư NOZOMI được thành lập vào tháng 4/2019. Tên Công ty “NOZOMI ” trong tiếng Nhật có nghĩa là “Hi vọng, kỳ vọng”. Chúng tôi thành lập Công ty vì chúng tôi thấy “Kỳ vọng” vào tương lai của Việt Nam.

Bằng việc cung cấp dịch vụ đảm bảo an tâm, an toàn và thoải mái, “NOZOMI” sẽ là người bạn đồng hành tốt nhất giúp hỗ trợ đời sống sinh hoạt của cư dân trong tương lai.
Tương lai 30 năm tới, chúng tôi sẽ làm tăng giá trị tài sản để mang lại cuộc sống phong phú hơn cho khách hàng, đồng thời góp phần giúp cao ốc chung cư tại Việt Nam trở thành tài sản xã hội có giá trị cao. Con đường để đạt được mục tiêu đó không dễ dàng nhưng với “tính cách thân thiện, tinh thần làm việc nghiêm túc” của người Việt Nam và “sự thấu hiểu và trình độ kỹ thuật” của người Nhật Bản, chúng tôi tôn trọng lẫn nhau, bắt tay nhau để xây dựng “Công ty quản lý bất động sản có chất lượng số 1 tại Việt Nam”.

Chúng tôi sẽ đáp ứng kỳ vọng và mang đến thêm nhiều nụ cười cho khách hàng cũng như người dân Việt Nam.