TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ TOÀ NHÀ
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
-Xây dựng mô hình, chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý, nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn với từng vị trí làm việc, định biên nhân sự
-Xây dựng các bộ tiêu chuẩn trong quản lý tòa nhà
-Soạn thảo các quy trình tác nghiệp trong quản lý tòa nhà, các biểu mẫu, sổ tay hướng dẫn
-Xây dựng ngân sách hoạt động hàng năm
-Tham gia lựa chọn các nhà cung cấp dịch vụ Chịu trách nhiệm quản lý điều hành các hoạt động của ban quản lý
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
-Độ tuổi: 31 tuổi trở lên Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng ban quản lý tòa nhà
Ứng viên tốt nghiệp cao đẳng/đại học Tiếng Anh giao tiếp
PHÚC LỢI:
-Mức lương: 25,000,000 VND – 29,000,000 VND
-Đánh giá lương hằng năm Điện thoại + sim công ty
-Được đóng các loại bảo hiểm theo qui định của pháp luật Việt Nam; BHTN 24/7, BHSK 
ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: Quận 7
THỜI GIAN LÀM VIỆC: Thứ Hai – Sáng Thứ 7, 8:00 – 17:00